LSSICE

Az “intermas.com” tulajdonosa az INTERMAS NETS, S.A., Adóazonosító száma: A-61056099, a Barcelonai Cégjegyzékbe a 29.642 kötet, 9 ív, B-144.036 sz. lapon, 8. sz. bejegyzés alatt került bejegyzésre

Az intermas adatvédelmi szabályzata

Az INTERMAS NETS, S.A. (és a tőle függő társaságok) a jelen adatvédelmi szabályzatban INTERMAS elnevezéssel szerepel

 Kijelenti, hogy:

az INTERMAS  védi az Ön személyi adatait és az azok felhasználására vonatkozó döntéshozatali jogosultságát.

Kötelezettséget vállaltunk az Ön adatainak védelmére és tiszteletben tartására. A jelen szabályzat határozza meg azokat az alapokat, amelyek szerint kezelünk bármely olyan adatot, amelyet Ön megad nekünk.

Az adatkezelés felelőseinek azonosítása

INTERMAS NETS, S.A., ÁFA (VAT): ES A61056099, székhely: Ronda de Collsabadell, 11, Polígono Industrial, 08450 Llinars del Vallès (Barcelona), E-mail: info(at)intermasgroup.com.

NOPLEX ARTES GRÁFICAS, S.L.,  ÁFA (VAT): ES B97315345, székhely C/ Jornalers 39, Polígono Industrial Maquera 46260 Alberic, E-mail: info(at)intermasgroup.com.

INTERMAS HOLDING FRANCE, SAS, ÁFA (VAT): FR 44529178014, székhely: 13, Route de préaux. 53340 Ballée, Franciaország, E-mail: info(at)intermasgroup.com.

CELLOPLAST, SAS, ÁFA (VAT): FR75429608268, székhely: 13, Route de préaux. 53340 Ballée, Franciaország, E-mail: info(at)intermasgroup.com.

NORTENE TECHNOLOGIES, SAS, ÁFA (VAT): FR80352846091, székhely: 13, Avenue de la Rotende 59160 Lomme, Franciaország, E-mail: info(at)intermasgroup.com.

INTERMAS ITALIA, S.R.L., ÁFA (VAT): IT 00226590131, székhely Via Garcia Lorca, 27. 23871 Lomagna (LC), Olaszország, E-mail: info(at)intermasgroup.com.

INTERMAS ESASTERN EUTOPE, KFT, ÁFA (VAT): HU 14198920, székhely: Baross u. 85/2, H-2730 Albertirsa, Magyarország, E-mail: info(at)intermasgroup.com.

INTERMAS POLSKA, Z.o.o., ÁFA (VAT): PL 7781469728, székhely: Ul. Lutomierska 46, 95-200 Pabianice, Lengyelország, E-mail: info(at)intermasgroup.com.

INTERMAS NETHERLANDS, B.V., ÁFA (VAT): NL 856419849BO1, székhely: Schipol Airport Tetra Transpolispark, Siriusdreef 17-27. 2132 WT Hoofddorp, E-mail: info(at)intermasgroup.com.

INTERMAS NETS USA, Inc.  IF: 39-2080457, székhely: 2655 Le Jeune Rd. Suite 810. Coral Gables, FL 33134 USA, E-mail: info(at)intermasgroup.com.

Adatvédelmi felelős és elérhetőségei

A kezelt adatok típusa és mennyisége alapján az INTERMAS-nak nem kell Adatvédelmi Képviselőt választania, de kinevezett egy Adatvédelmi Felelőst, aki gondoskodik az érdekeltek jogainak védelméről illetve felügyeli és ellenőrzi az adatvédelmi szabályozás alkalmazását. Kétely, kérdés vagy panasz esetén nyugodtan forduljon hozzá az alábbi e-mail címen: rgpd(at)intermasgroup.com.

Milyen célra használjuk azokat az adatokat, amelyeket rendelkezésünkre bocsát?

 1. Szerződésteljesítési célból
  Az Ön által megrendelt termékek és/vagy szolgáltatások teljesítése keretében kötött megállapodások illetve az egyes szerződésekben szereplő feltételek betartása céljából, valamint  a munkaviszonyokkal kapcsolatos ügyintézés keretében.
 2. Üzleti kommunikációs célból az Ön hozzájárulása alapján
  Az Intermas Nets, S.A. akcióival és tevékenységeivel kapcsolatos kommunikáció érdekében kérjük az ÖN kifejezett hozzájárulását, amely egyszerűen visszavonható bármikor, amikor Ön kívánja.
 3. Az INTERMAS jogos érdekében történő hozzáférés-ellenőrzés és video-felügyelet érdekében, a vállalat létesítményeinek és javainak illetve a személyek védelmére, és a vészhelyzeti tervek teljesítése érdekében.

Adatátruházás

Az Ön által rendelkezésre bocsátott személyi adatokat kizárólag az Adatkezelési Felelős kezeli, és az Ön előzetes hozzájárulása nélkül nem kerülnek átruházásra harmadik személyeknek.

Adatmegőrzési idő

A begyűjtött adatok a szerződés illetve meghatalmazás érvényességi ideje leteltéig kerülnek megőrzésre, a video-felügyelet valamint a hozzáférés-ellenőrzés esetében pedig a jogilag meghatározott határidő letelte után 30 napig kerülnek megőrzésre.     

Nemzetközi adatátruházás

Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatai semmilyen esetben sem lesznek kezelve illetve tárolva az Európai Unió illetve a GDPR által meghatározott követelményeket teljesítő országok határain kívül.

Az ön jogainak érvényesítése

Tájékoztatjuk, hogy az alábbi jogokat ingyenesen gyakorolhatja az rgpd(at)intermasgroup.com címre küldött e-mailen keresztül, amelyhez csatolnia kell a személyazonosító okmánya vagy más egyenértékű okmány másolatát.

Az Ön által érvényesíthető jogok az alábbiak:

Hozzáférés: Az egyes felelősök rendelkezésére álló személyi adatok megtekintése.

Helyesbítés: Az Ön adatainak módosítása, amennyiben azok megváltoztak, hibásak vagy hiányosak.

Törlés: Az Ön adatainak törlésére vonatkozó kérelem.

Ellenzés: Az Ön adatai kezelésének tiltására vonatkozó kérelem.

Kezelési korlátozás: Az Ön adatai kezelésének korlátozására vonatkozó kérelem, amíg:

 • Azok helyessége ellenőrzésre kerül (kifogásolás)
 • Ha jogtalan kezelés áll fenn, de nem kéri az adatainak törlését.
 • Ha a felelősnek nincs szüksége az Ön adataira, de Ön kívánja azok megőrzését mert szükségesek ahhoz, hogy azok védelmét vagy velük kapcsolatos panasztételi jogát gyakorolhassa.
 • Ellenzési jog gyakorlásának kérelme esetén, amíg megállapításra kerül, hogy az említett jog felette áll egy olyan közérdeknek vagy jogos érdeknek, amely érinti az ellenzés tárgyát képező adatokat, a konfliktus megoldásáig.

Hordozhatóság: Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok valamint a felelőssel fenntartott szerződéses viszony alatt megszerzett adatok elektronikus formában való fogadására illetve azoknak más szervezetnek való átadására vonatkozó jogosultság.

Panasztétel: Amennyiben úgy gondolja, hogy az adatkezelési felelősök valamelyike bármilyen okból kifolyólag az érvényes szabályok alapján helytelenül kezelte az Ön adatait, lehetősége van az Adatvédelmi Felelőshöz fordulni az rgpd(at)intermasgroup.com-on keresztül., aki a legnagyobb gondossággal fogadja és intézi majd az Ön panaszát. Továbbá, amennyiben szükségesnek érzi, panaszt nyújthat be az adott ország Adatvédelmi Hivatalánál.

Önéletrajzok küldése

Az Ön által az INTERMAS NETS, S.A. rendelkezésére bocsátott önéletrajzban található személyi adatok az adatvédelmi politikánknak megfelelően lesznek kezelve (http://www.intermasgroup.com/es/intermas-group/aviso-legal.html ), egy állás betöltésére vonatkozó kérelem ügyintézése céljából. Az önéletrajz megküldése az Ön szabad akaratából történik, amely feltételezi az említett ügyintézéshez való hozzájárulását. Az Ön adatai nem lesznek átadva harmadik személyeknek, nem képezik nemzetközi átruházások tárgyát, és hat hónapig kerülnek megőrzésre. Az adatok frissítéséért kizárólag Ön felelős. A hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, ellenzéshez és kezelési illetve hordozhatósági korlátozáshoz való jogát ingyenesen gyakorolhatja az Adatvédelmi Felelőshöz rgpd(at)intermasgroup.com) küldött e-mailen keresztül, amelyhez csatolnia kell a személyazonossági igazolványának vagy más egyenértékű okmánynak a másolatát. Továbbá panaszt nyújthat be a spanyol Adatvédelmi Hivatalnál (www.aepd.es).

Szellemi tulajdon

Az INTERMAS NETS, S.A. által rendelkezésre bocsátott tartalmak a szellemi és ipari tulajdonjog alatt állnak, és az INTERMAS NETS, S.A. vagy a megadott természetes illetve jogi személyek tulajdonát képezik. Egy termék vagy szolgáltatás megvásárlása révén az INTERMAS NETS, S.A. a vásárló részére nem ad semmiféle módosítási, üzemeltetési, másolási, forgalmazási vagy nyilvános közlési jogot a termékre illetve szolgáltatásra vonatkozóan, és az INTERMAS NETS, S.A. fenntartja magának mindezeket a jogokat. Az említett jogok átruházásához szükséges azok tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása, így az ügyfél az említett tartalmakat nem bocsáthatja harmadik személyek rendelkezésére.

A szellemi tulajdon kiterjed, az INTERMAS NETS, S.A.-ba tartozó tartalmon kívül, annak grafikus elemeire, logóira, rajzaira, képeire és azok programozásához felhasznált forráskódokra.

Az INTERMAS NETS, S.A. a web-en található információkat és anyagokat megbízhatónak tartott forrásokból szerezte és, bár megtette az ott szereplő információk helyességének ellenőrzéséhez szükséges ésszerű intézkedéseket, az INTERMAS NETS, S.A. nem biztosíthatja azt, hogy az említett információk mindenkor és minden körülmények közt helytállóak, teljesek és frissek, következésképpen azokat nem lehet teljesen megbízhatónak tekinteni. Az INTERMAS NETS, S.A. kifejezetten nem vállal felelősséget a jelen web oldalain szereplő információkban található hibákért vagy hiányosságokért.

Az INTERMAS NETS, S.A. fenntartja azon jogát, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül  módosítsa, felfüggessze, törölje vagy korlátozza a web tartalmát, illetve az azon keresztül szerzett linkeket illetve információkat. Semmiképpen nem vállal felelősséget a webnek a felhasználó által helytelen használatából eredő következményekért, a weben található információkra és szolgáltatásokra vonatkozóan.

Az INTERMAS NETS, S.A., annak fiókirodái és/vagy telephelyei, igazgatói és/vagy meghatalmazottai, alkalmazottai, és általában a felhatalmazással bíró személyzet semmilyen esetben nem vonhatók felelősségre semmiféle kárért, veszteségért, panaszért illetve költségért, függetlenül attól, hogy közvetve vagy közvetlenül a web használatából és/vagy terjesztéséből, vagy az azon kereszül megszerzett vagy elért információból, informatikai vírusból, működési hibából, szolgáltatási vagy átviteli megszakításból, a web használatakor fellépő vonalhibából származnak, akár közvetlen csatlakozás, akár linken keresztül vagy más módon történik az, és minden jogi vonatkozás tekintetében a felhasználó figyelmeztetve lett arra, hogy ezek a helyzetek és események előfordulhatnak.

Az INTERMAS NETS, S.A. nem vállal felelősséget azokért a nem saját weboldalakért, amelyekhez linkeken vagy harmadik személyek rendelkezésére bocsátott bármely tartalmakon keresztül hozzá lehet férni. A felhasználó saját elhatározásából és felelősségére használja a nem saját webekhez vezető linkeket vagy hozzáférési lehetőségeket. Az INTERMAS NETS, S.A. nem ajánl és nem garantál semmiféle a linkeken keresztül szerzett információt, és nem vállal felelősséget semmiféle olyan veszteségért, panaszért vagy kárért, amely egy link (más linkeket és webeket is beleértve) vagy az azon keresztül elért információ használatából vagy helytelen használatából, a szolgáltatásban vagy a hozzáférésben történt megszakadásból, egy link használatának kísérletéből vagy helytelen használatából ered, akár az INTERMAS NETS, S.A. webjéhez való csatlakozáskor, akár annak más webjein található információkhoz való hozzáféréskor.

Ez a web az INTERMAS NETS, S.A. tulajdona. A jelen web, a web oldalai, képernyői, a rajta szereplő információk, a web kinézete, design-ja, a rajta található és az INTERMAS NETS, S.A. bármely leányvállalatának és vagy alárendelt vállalatának bármely más webjére vezető hiperlinkek szellemi tulajdonára vonatkozó jogok illetve felhasználási és reprodukciós jogok az INTERMAS NETS, S.A. kizárólagos tulajdonát képezik, kivéve ha ennek az ellenkezője kifejezetten rögzítve van. A jelen weboldalon szereplő bármely elnevezés, design és/vagy logó, továbbá a jelen weboldalon kínált és megjelenített bármely termék vagy szolgáltatás az INTERMAS NETS, S.A., leányvállalati és/vagy alárendelt vállalatai vagy harmadik személyek által megfelelően lajstromozott védjegyek tárgyát képezik. Amennyiben az említett védjegyekkel a jogos tulajdonostól eltérő személyek ez utóbbi kifejezett és egyértelmű hozzájárulása nélkül bármilyen módon visszaélnek, az a spanyol és/vagy közösségi jogrendben található valamennyi törvényes eszközzel feltárható és perelhető.

A szellemi tulajdonra vonatkozó jogok illetve a harmadik személyek védjegyei megfelelően ki vannak emelve, és aki a jelen oldalhoz hozzáfér, azokat köteles tiszteletben tartani, következésképpen az INTERMAS NETS, S.A. e tekintetben nem vállal felelősséget a felhasználó általi felhasználásért, amely így a felhasználó kizárólagos felelősségét képezi.

Kizárólag személyes és privát felhasználásra megengedett a jelen web tartalmainak letöltése és bármely oldalának másolása vagy kinyomtatása. Az INTERMAS NETS, S.A. írásbeli engedélye hiányában tilos a jelen weben található információk, tartalmak illetve figyelmeztetések reprodukciója, átadása, módosítása vagy megszüntetése.

Alkalmazandó jog és joghatóság

A jelen általános feltételekre a spanyol jogérvényes, és az azok értelkezésével, alkalmazásával illetve teljesítésével kapcsolatos mindennemű kérdésben a spanyol bíróságok illetékesek. A jelen jogi nyilatkozatban szereplő általános feltételek elfogadásával a felhasználó kifejezetten lemond minden olyan joghatóságról, amely a hatályos polgári perrendtartásról szóló törvény értelmében őt megilletné.